Film

Film

Film


Idealzustand

In der 1. Republik (1918-1939) lebten Juden, Deutsche und Tschechen in einem multikulturellen, demokratischen Vielvölkerstaat. Die deutsche Aggression setzte dem ein Ende.

Film "Dialog s pamětníky. Holokaust z české perspektivy" vznikl v roce 2007 v rámci projektu Nadace Brücke/Most "Gespräche und Spuren. Jugendliche begegnen Zeitzeugen des Naziterrors an Gedenkorten" (Rozhovory a stopy. Mladí lidé se setkávají s pamětníky nacistického teroru na pietních místech).


Autoři filmu Werner Imhof a Michel Jung zvolili záměrně formu vyprávění vymykající se všem běžným formám. "Vyprávění pamětníků mluví totiž samo za sebe. Proto jsme se vědomě vzdali jakéhokoli komentáře. Použité pasáže ukazují pouze malou část z celkem 29 setkání, které jsme zorganizovali a pedagogicky doprovázeli na školách v celém Německu", doplňují.

Film ukazuje slovy pamětníků, jak byl jejich nedotčený svět zničen nacistickým rasovým šílenstvím, jak se děti stali "příliš nebezpečnými protivníky režimu", jak se Slováci přidali na špatnou stranu a jak byly židovské rodiny takřka kompletně vyhlazeny. Antisemitismus neměl v jejich zemi skoro žádné pevné kořeny - jinak tomu bylo u Poláků. Židé se v českých zemích z velké části asimilovali, příslušnost k náboženské skupině nehrála tehdy pro jejich integraci do společnosti žádnou roli.

Film je dostupný pouze v německém jazyce.

Pamětníci ve filmu:

Erika Bezdíčková, Prof. Dr. Jiří Kosta, Eliška Levínská, Lisa Miková, Artur Radvanský, Dr. Frank Reiss, Michal Salomonovič, Dr. Michaela Vidláková

Film vznikl za podpory:

Evropské Unie

Česko-německého fondu budoucnosti

Nadace „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"

Film "Dialog s pamětníky. Holokaust z české perspektivy" vznikl v roce 2007 v rámci projektu Nadace Brücke/Most "Gespräche und Spuren. Jugendliche begegnen Zeitzeugen des Naziterrors an Gedenkorten" (Rozhovory a stopy. Mladí lidé se setkávají s pamětníky nacistického teroru na pietních místech).


Autoři filmu Werner Imhof a Michel Jung zvolili záměrně formu vyprávění vymykající se všem běžným formám. "Vyprávění pamětníků mluví totiž samo za sebe. Proto jsme se vědomě vzdali jakéhokoli komentáře. Použité pasáže ukazují pouze malou část z celkem 29 setkání, které jsme zorganizovali a pedagogicky doprovázeli na školách v celém Německu", doplňují.

Film ukazuje slovy pamětníků, jak byl jejich nedotčený svět zničen nacistickým rasovým šílenstvím, jak se děti stali "příliš nebezpečnými protivníky režimu", jak se Slováci přidali na špatnou stranu a jak byly židovské rodiny takřka kompletně vyhlazeny. Antisemitismus neměl v jejich zemi skoro žádné pevné kořeny - jinak tomu bylo u Poláků. Židé se v českých zemích z velké části asimilovali, příslušnost k náboženské skupině nehrála tehdy pro jejich integraci do společnosti žádnou roli.

Film je dostupný pouze v německém jazyce.

Pamětníci ve filmu:

Erika Bezdíčková, Prof. Dr. Jiří Kosta, Eliška Levínská, Lisa Miková, Artur Radvanský, Dr. Frank Reiss, Michal Salomonovič, Dr. Michaela Vidláková

Film vznikl za podpory:

Evropské Unie

Česko-německého fondu budoucnosti

Nadace „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"

Uživatel této stránky: Nápověda pro uživatele

Uživatel Heslo