Totalitarismus

Totalitarismus

[link_editor]Zajímavá kniha o zločinech komunismu. Kniha, jejíž vydání umožnilo otevření četných, ještě donedávna tajných archivů. Kontroverzní kniha o tragédii světových rozměrů, která vyvolala vášnivé diskuse.

Černá kniha komunismu I,II / Das Schwarzbuch des Kommunismus: Unterdrückung, Verbrechen und Terror

[link_editor]Vzpomínky ženy, která byla v 50. letech vězněná z politických důvodů společně s Růženou Vackovou, Dagmar Skálovou, či Ninou Svobodovou. Strhující próza, při jejíž četbě běhá mráz po zádech.

Byly jsme tam taky

[link_editor]David Schoenbaum

Die braune Revolution. Eine Sozialgeschichte des Dritten Reiches

[link_editor]Richard Overy

Die Diktatoren. Hitlers Deutschland, Stalins Rußland.

[link_editor]Karl Popper

Die offene Gesellschaft und ihre Feinde („The open society and its enemies“). 1. Der Zauber Platons.

[link_editor]Karl Popper

Die offene Gesellschaft und ihre Feinde („The open society and its enemies“). 2. Falsche Propheten. Hegel, Marx und die Folgen.

[link_editor]Eckhard Jesse, Günther Heydemann (Hrsg.)

Diktaturvergleich als Herausforderung. Theorie und Praxis.

[link_editor]Hannah Arendt

Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus („The origins of totalitarianism“)

[link_editor]Wolfgang Benz, Hermann Graml, Hermann Weiß (Hrsg.)

Enzyklopädie des Nationalsozialismus

[link_editor]Michael Wildt

Geschichte des Nationalsozialismus

[link_editor]Jörg Baberowski, Kiran Klaus Patel (Hrsg.)

Jenseits der Totalitarismustheorie? Nationalsozialismus und Stalinismus im Vergleich.

[link_editor]Cílem této publikace je osvětlit souhrnným způsobem dobu a vládu druhého systému zla - komunismu.

Komunismus ve dvacátém století očima jeho obětí

[link_editor]Publikace „Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století“ má ambice posunout naše znalosti o třetím odboji o značný kus dopředu. Na rozdíl od mnohých o něm autoři nepochybují, dokládají jeho existenci v širokém záběru i formách, přibližují nerovný zápas společnosti utlačované komunistickým totalitním státem, popisují porážky i dílčí vítězství a snaží se doložit, že odboj – ve všech svých formách – byl legitimní součástí oné doby, že přispíval k lepšímu mravnímu stavu společnosti samé. Tradice odboje proti komunismu si zaslouží být připomínána, současná česká společnost se bez ní nemůže obejít.

Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století

[link_editor]*Debata o letecké válce za druhé světové války je často velmi emotivní. Knihou „Smrt ze vzduchu“ docílil historik Dietmar Süß, že se diskuse o civilních obětech, nesmyslném ničení a válečných zločinech dostala do poklidnějších kolejí. *

Tod aus der Luft. Kriegsgesellschaft und Luftkrieg in Deutschland und England

[link_editor]Konrad Löw (Hrsg.)

Totalitarismus

[link_editor]Eckhard Jesse (Hrsg.)

Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen Forschung.

[link_editor]Wolfgang Wippermann

Totalitarismustheorien. Die Entwicklung der Diskussion von den Anfängen bis heute.

[link_editor]Juan J. Linz

Totalitäre und autoritäre Regime

[link_editor]edna z prvních knih, které líčí osudové roky 1967 až 1971, kdy Československo začala okupovat sovětská armáda vyšla pod názvem Na vlně 490 metrů bezprostředně po listopadových událostech 1989 ve vydavatelství Naše vojsko v červnu 1990 v neuvěřitelném nákladu 140 000 výtisků a ve slovenštině 80 000 výtisků. Po letech vydává Miroslav Sigl velmi podrobnou knihu o této pohnuté době pod názvem Události pravdy, zrady, nadějí. V té době sehrál svou významnou úlohu Svobodný vysílač, narychlo instalovaný v hloubětínském podniku Tesla, kde se vyráběly rozhlasové vysílače, a v němž televizní redaktor Miroslav Sígl zorganizoval rozhlasové vysílání, když televizní obrazovky potemněly. Knížka se stala součástí mnoha knihoven, nechybí v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, jehož autoři se na ni často odvolávají a citují ve svých původních dílech. Mnohokrát za tu dobu bylo autorovi naznačeno, aby přistoupil k jejímu novému vydání. Čtyřicáté výročí událostí let 1967-71 oživilo vše dějinné a osudové, vynořila se znovu pobídka, nedat zapomenout na Svobodný vysílač, který se pravidelně ozýval s heslem Jsme s vámi, buďte s námi! v srpnových dnech 1968. Autora to přimělo vrátit se k bohatým archivním záznamům, dopisům a dokumentům z minulých let, aktuálně je doplnit, přičemž základní data zůstávají ve své autentické a chronologické podobě tak, jak k dějinným událostem docházelo, odpovídají tehdejším reáliím, na nichž nebylo nutné cokoliv měnit. Hrdinná epopej, vylíčená na stránkách této knížky, má v sobě mimořádně silnou vypovídací hodnotu. Dokonce titul původní knížky nezmizel ani z internetových stránek, kde ji hledají současní zájemci, protože v antikvariátech není k sehnání. Ve vzpomenutém Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR mají od autora bohatou dokumentaci z těch dnů, obsahující na tisíc historických podkladů, které tam odevzdal již v roce 1993 a jejich děkovný dopis patří v jeho archívu k nejvzácnějším. Při své práci měl novinář a spisovatel Miroslav Sígl možnost setkat se s množstvím obětavých, odhodlaných a poctivých lidí, ale také s těmi, kteří neunesli tíhu totalitních let. Je rád, že ještě ve svých 82 letech mohl přispět ke vzpomínkám a svědectvím, o jaké byl v posledních letech žádán bezpočtem mladých posluchačů vysokých škol a jejich společenskovědních fakult. Prožil Masarykovu první republiku, okupaci fašistů i totalitní vládu komunistů. Je vděčný všem, kteří se zasloužili o znovunabytí svobody v naší zemi. *Naprosto unikátní kniha, shrnující události kolem roku 1968 se stává dobrou knihou pro všechny učitele, kteří mají rádi ucelené a zajímavé informace na jednom místě.*

Události pravdy, zrad, nadějí 1968 od A do Zet

[link_editor]Jde o volné navázání na knihu Události pravdy, zrady a nadějí z roku 2009. Tentokrát se kniha týká dnes již historických událostí z let 1989 – 1990. Autor koncem období tzv. normalizace tiskl tajně Lidové noviny. Po výslechu na StB byl propuštěn také pro jejich nedovolené šíření ze zaměstnání řadového pracovníka Ústavu technického rozvoje a informací v Praze, kde nalezl útočiště jako propuštěný televizně rozhlasový novinář a redaktor tištěných médií, vedený „v ústřední evidenci protistátních, protistranických a protisovětských živlů“. To mu umožnilo, že po celý rok 1989 sám pro sebe a několik přátel monitoroval denně rozhlasové zahraniční stanice vysílající pro naše posluchače v Československu a vedl si dosti podrobné záznamy. Teprve v listopadových převratových dnech se rozepsala svobodně se rozhlížející také naše domácí média a přibyly v autorově archívu především tištěné noviny. V knize jsou uvedena, mimo jiné, četná životopisná data protagonistů událostí, přehled všech mluvčích Charty 77, čs. novinářů a publicistů, kteří působili v exilu. Jde tedy o záznamy, osobní svědectví a paměti o vývoji našich novodobých dějin. Všechna faktografická data jsou uspořádána opět chronologicky a dobře se čtou pro svou přitažlivost a autenticitu. Jsou svým způsobem strhující nejen pro pamětníky, ale i mladší generaci – ta podobné události zná jen zprostředkovaně. Podobně tomu bylo u předchozí knihy, která se u čtenářů setkala s mimořádně živým ohlasem.

Události totality, svobody a demokracie

[link_editor]*„Operace Barbarossa“, útok ozbrojených sil na Sovětský svaz, bude mít v červnu 70. výročí. Christian Hartmann objasňuje v jeho krátkém úryvku nejen německou loupežnou a ničivou válku, ale bere v ohled také reakce protistrany.*

Unternehmen Barbarossa. Der deutsche Krieg im Osten 1941-1945

[link_editor]Skutečný příběh muže, který dokázal uprchnout z koncentračního tábora Osvětim, aby podal zprávu o vyvražďování a zachránil tím další statisíce lidí, které se chystali poslat Němci na smrt.

Utekl jsem z Osvětimi / "Ich kann nicht vergeben - Meine Flucht aus Auschwitz"

[link_editor]Hans Maier (Hrsg.)

„Totalitarismus“ und „Politische Religionen“. Konzepte des Diktaturvergleichs. (3 Bde.)

 

Uživatel této stránky: Nápověda pro uživatele

Uživatel Heslo